FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

विनियोजन एन, २०७९

अार्थिक एन, २०७९

साविक स्थानीय निकायबाट समायोजन भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९

योगदानमा अाधारीत सामाजिक सुरक्षा काेषमा अावद्ध गराउने कार्यविधि,२०७८

सैनामैना नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन एैन, २०७८

सैनामैना नगरपालिका अार्थक एन, २०७८

सैनामैना नगरपालिकाकाे शिक्षा (तेस्राे संशाेधन) नियमावली,२०७७

सैनामैना नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि,२०७७

नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन(पहिलाे संशाेधन) कार्यविधि,२०७७

सैनामैना नगरपालिकाकाे नगर खेलखूद समिति गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

महिला सँग उप प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

लैङ्गीक हिँसा तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिलाइ सहयोग गर्ने काेष सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७

काेभिड १९ संकट व्यवस्थापन नियमावली,२०७७

काेरोना विशेष अस्थाइ अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि

कर्मचारी ब्यवस्थापन एेन २०७८ सैनामैना नगरपालिका

कर्मचारी ब्यवस्थापन एेन २०७८

अान्तरीक राजश्व अध्ययन तथा राजश्व सुधार कार्ययाेजना ।

सैनामैना नगरपालिकाकाो कोभिड १९ स‌कट व्यवस्थापन नियमावली २०७७

सैनामैना नगरपालिकाको व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

सैनामैना नगरपालिकाको घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

सैनामैना नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७७

सैनामैना नगरपालिका विनियोजन ऐन २०७७

एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि,२०७६

कार्य सम्पादनमा अाधारित प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने (कार्यविधि सम्बन्धि), एन,२०७६

सवारी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली (पहिलो संशोधन)

पशुधन सुरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६

शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावलि,२०७६

बिनियोजन एैन २०७६

आर्थिक एैन २०७६

सामुदायिक वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७५

सम्पत्ति कर तथा भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन, २०७५

आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५

संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५

न्यायिक (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५

विनियोजन ऐन,२०७५

आर्थिक ऐन,२०७५

स्थानिय विकास कोस (सञ्चालन कार्विधि) एन,२०७५

नदिजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन अोसारपोसार तथा विक्री वितरण गर्ने(पहिलो संशोधन) कार्यविधि,२०७५

सैनामैना भवन निर्माण मापदण्ड - २०७२

नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५

नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५

सामुदायिक वन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यिवधि, २०७५

संस्था दर्ता नियमावली, २०७५

फोहोरमैला व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५

विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५

आर्थिक ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक,२०७४

Pages