FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Krishna Prasad Bhandari Chief Administrative Officer Chief Administrative Officer kpbhandari2005@yahoo.com 9857079111
घनिश्वर पन्थी गुनासो सुन्ने अधिकारी न.पा. ९८५७०३९८००
Maniraj Poudel Information Officer Information Officer/ Complaint Officer manirajpaudel24@gmail.com 9847157224
शंकर ब.शाह इन्जिनियर न.पा. ९८५७०२१९४९
सन्त कुमार चौधरी ना.सु वडा नं. ११ ९८४७०२७४७९
जिवन भट्टराइ सहायक कम्प्यूटर अपरेटर वडा न ९ ९८४७३१७७४१
उमा थापा स.म.वि.नि. न.पा. ९८४७०७१८६६
गाेमा ज्ञवाली स.म.वि.नि. न.पा. ९८४७५५१९०९४
रमेश प्रसाद अाचार्य सहायकस्तर चौथो वडा ३ ९८४७०४८२५४
नरेन्द्र प्रकाश अाेली अमिन न.पा. ९८५७०५८३८२