FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
घनिश्वर पन्थी Accountant न.पा. ९८५७०३९८००
शंकर ब.शाह इन्जिनियर न.पा. ९८५७०२१९४९
Krishna Prasad Bhandari Chief Administrative Officer Chief Administrative Officer kpbhandari2005@yahoo.com 9857079111
गाेमा ज्ञवाली स.म.वि.नि. न.पा. ९८४७५५१९०९४
रमेश प्रसाद अाचार्य सहायकस्तर चौथो वडा ३ ९८४७०४८२५४
नरेन्द्र प्रकाश अाेली अमिन न.पा. ९८५७०५८३८२
जिवन भट्टराइ सहायक कम्प्यूटर अपरेटर वडा न ३ ९८४७३१७७४१
Hemraj Aryal Complaint Officer / Office spokesperson of Municipal Affairs Complaint Officer / Office spokesperson of Municipal Affairs hemrajaryal@yahoo.com 9857031387
Keshavraj Aryal Information Officer Information Officer keshabraj732@gmail.com 9857039976