कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
आभा श्रेष्ठ प्राविधिक विशेषज्ञ प्राविधिक shrestha.aabha24@gmail.com 0७१-४४०५५३
कृष्ण प्रसाद भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत