FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना ।।

जग्गाको विवरण पेशगर्ने व्यवसायिक जग्गाधनीहरुलाई अत्यन्त जरूरी सूचना

सिपमुलक तालिम सम्बन्धी सूचना

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय,रुपन्देही बाट यस आ।व। २०७५।०७६ मा सैनामैना नगरपालिका मा सञ्चालन हुने तपशिल बमोजिमका कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमुलक तालिम लिन इच्छुक  सैनामैना नगरपालिका मा स्थायी बसोबास गरि बस्ने नेपाली नागरिकले रु। १० को टिकट टाँसी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र आफुले लिन चा