FAQs Complain Problems

वडा ५

Undefined

वडा पदाधिकारी

धन प्रसाद पाैडेल
वडा अध्यक्ष
मन कुमारी रार्इ
कार्यपालिका सदस्य
९८२६४०३८१२
मिरा वि.क. गाैतम
वडा सदस्य
९८२१९१५७९३
राम बहादुर वि.क.
वडा सदस्य
९८०४४८०५३३
राम नारायण थारू
वडा सदस्य
९८६७०४५३४८