FAQs Complain Problems

वडा ३

Undefined

वडा पदाधिकारी

तम बहादुर पुर्जा
वडा अध्यक्ष
सबिता भुसाल भण्डारी
कार्यपालिका सदस्य
९८५७०७०३१४
पुनसरा सुनार
वडा सदस्य
९८४४७०४५२५
सुन बहादुर पुन
वडा सदस्य
९८६०८१४७१९
रमेशप्रसाद आचार्य
सहायक स्तर पाचौँ
ramesh.acharya268@gmail.com
9847048254