FAQs Complain Problems

कृषकलाई कृषियन्त्र, विउ र टेक्टर भाडामा एकरुपता

आकस्मिक दम्कल सेवा

 डिल बहादुर खत्री(चालक)                       9847252124  

 डिल्ली प्रसाद अधिकारी (सहयाेगी)          9867794236