FAQs Complain Problems

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (MEDPA) अन्तर्गत वडा नं. ११ मा ८ दिन उद्यमशिलता विकास तालिम, व्यवसाय सचेतना तथा शुरू तालिम एवं लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण तालिमकाे समापन्न ।