सैनामैना नगरपालिकाको अनुरोध बैशाख ६ गते देखि ३१ गते (कर बर्ष २०७४।७५) भित्रमा कर तिरौँ, जरिवाना छुटको लाभ उठाऔँ !!!

२०७३ भाद्र महिनाको वित्तीय प्रगति विवरण तथा प्रतिबेदन